Loading content, please wait..
勵志小品 管教小孩十二"不" 2017/05/05 188
分享:

管教小孩十二"不"    

      

一、不要瞧不起孩子。

 

二、不要恐嚇孩子。

 

三、不要賄賂孩子。

                                                              

四、不要引孩子答應下次不敢。

 

五、不要過度保護監督孩子。

                                       

六、不要對孩子嘮叨不休。

 

七、不要強迫孩子立即的服從你。

 

八、不要縱容孩子。

 

九、不要用不一致的規矩管教孩子。 

                        

十、不要訂不適年齡的規矩。

 

十一、不要用教條式的引發罪惡感的管教方法。 

      

十二、不要用你不想徹底執行的事命令孩子。

 

  (心理學家陶森